Home » Download de whitepaper Partner Management!

Download de whitepaper Partner Management!

Veel technische werkgevers zijn voor een groot deel afhankelijk van externe leveranciers. Omdat de technische arbeidsmarkt nu eenmaal heel krap is, is het als technische werkgever al snel aantrekkelijk om één of meerdere bureaus in te schakelen voor de werving van jouw personeel. Hoe zorg je ervoor dat die samenwerking goed verloopt, dat je niet een te hoge fee of omrekenfactor betaalt en dat de kandidaten die je voorgesteld krijgt voldoende aansluiten bij het profiel dat je zoekt? Hoe zorg je ervoor dat jouw verwachtingen worden waargemaakt en je geen tijd en geld verliest?

In deze whitepaper lees je waar je rekening mee moet houden en wat je intern op orde zou moeten hebben voordat je aan zo’n samenwerking begint. Met andere woorden: hoe pas je partnermanagement concreet toe binnen jouw organisatie?

Ik ontvang graag de whitepaper over Partner Management