Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

onderdeel van

Strategische personeelsplanning binnen de overheid

Strategische personeelsplanning is al jaren een hot issue binnen HR-land. Strategische personeelsplanning (SPP) laat je vooruit kijken en maakt in-, door-  en uitstroom inzichtelijk. Een mooi HR-instrument, maar in de praktijk is het vaak lastig om de organisatie mee te krijgen en SPP succesvol te implementeren.

De noodzaak van strategische personeelsplanning is er wel degelijk. Uit onderzoek van Kantar TNS in opdracht van Driessen Groep blijkt dat 57% van HRM’ers binnen de overheid verwachten dat er de komende jaren personeelstekorten gaan ontstaan. Meer dan de helft van HRM’ers binnen de overheid geeft ook aan dat er nog te weinig gebruik gemaakt wordt van data en managementinformatie om in- , door-  en uitstroom in kaart te brengen. 36% van de ondervraagden geeft aan dat Strategische personeelsplanning binnen hun organisatie onvoldoende aandacht en vorm krijgt.

We hebben dit whitepaper voor HR-manager en directies die aan de slag willen met strategische personeelsplanning. Op basis van onze ervaring binnen (semi)overheden leiden we je in zes stappen naar een strategisch personeelsplan. Na het lezen van deze whitepaper:

– Heb je een concreet stappenplan om met SPP aan de slag te gaan.
– Weet je welke randvoorwaarden belangrijk zijn om aan de slag te gaan met SPP.
– Heb je inzicht in de valkuilen waar je tegenaan gaat lopen bij het implementeren van een strategische personeelsplan.
– Weet je welke stakeholders je moet betrekken bij SPP.

Download de whitepaper

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Plan een kennismaking in