Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

onderdeel van

Case: Optimalisatie recruitmentmarketing
Duur opdracht: april 2023 – heden
Opdrachtgever: Ruitenburg Adviseurs

Amelia bij Ruitenburg Adviseurs

Inzet van recruitmentmarketing leidt tot meer kwalitatieve sollicitanten en een lagere cost per hire!

Door de schaarste op de arbeidsmarkt, verschillende vakgebieden en expertise is het voor Ruitenburg een uitdaging om geschikte medewerkers te vinden. Naast accountants werken hier ook juristen en specialisten op het gebied van onder andere HRM, subsidies, financiering, estate planning, pensioen en internationaal ondernemen.

Hierdoor ontstond de vraag naar een Interim Recruitment Marketeer die samen met de afdeling communicatie en recruitment, Ruitenburg als werkgever op de kaart moest gaan zetten. Ik was op zoek naar een organisatie waar nog niet veel stond op het gebied van recruitmentmarketing, via mijn eigen netwerk wist ik deze uitdaging bij Ruitenburg Adviseurs & Accountants te vinden.

Resultaten

Unieke wervingsstrategie, Employer brand & Employer Marketing Value Proposition opgezet en geïmplementeerd

Jobmarketing campagne ontwikkeld en vacaturepagina geoptimaliseerd, waardoor instroom 20% hoger is

Daling in de kost per hire tussen de 10% – 30%

Employee advocacy/ ambassadeurs

Opzetten en implementeren

Er stond bij Ruitenburg nog niet veel op het gebied van Employer Branding & recruitment marketing, maar de vraag naar medewerkers was hoger dan ooit. Aan mij de taak om een Employer Brand en Employer Value Proposition (EVP) op te gaan zetten en dit vervolgens te vertalen naar onder meer de werken-bij website, vacatures en campagnes. Wat mij erg hielp was dat Ruitenburg recent een imago-onderzoek, doelgroep onderzoek en medewerkerstevredenheid onderzoekt had afgerond. Ook lag er al een concept EVP klaar. Aan mij de taak om interviews af te nemen met de doelgroep en vervolgens alle beschikbare data in te zetten om de final EVP op te stellen.

QuickScan biedt beter inzicht

In mijn eerste weken voerde ik een QuickScan uit om te analyseren hoe het huidige proces eruitzag en te inventariseren wat daarbovenop nodig was. Zo kwam ik erachter dat de werken-bij website niet optimaal presteerde; de vacatures waren niet op B1 niveau (een tekst op B1-niveau bestaat uit makkelijke woorden die bijna iedereen gebruikt) geschreven en niet specifiek genoeg. Er waren grote verschillen in communicatie met verschillende stakeholders en er werden geen tools ingezet zoals Jobdigger of Intelligence Group om de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Medewerkers deelden zelden iets vanuit de organisatie en er was geen ervaring met wervingscampagnes.

Genoeg te optimaliseren op het gebied van recruitment marketing dus. Ik heb het management meegenomen in de resultaten van de Quickscan, en voorgelegd wat er moest veranderen en hoe ik dit ging realiseren. Uit de QuickScan bleek dat er geen optimale werken-bij site was, het ontbrak aan een employer branding strategie, er was minimale communicatie tussen de corebusiness en de marketing & communicatie afdeling en er waren nog nooit campagnes ingezet voor jobmarketing of employer branding. Aan mij de taak om bovenstaande punten aan te pakken. Zo heb ik het Employer Brand doorvertaald naar de vacatures, pullfactoren in de vacatures verwerkt en de eerste jobmarketing en campagnes gestart.

Door de corebusiness actief te betrekken bij de plannen en ideeën van recruitment kwam de communicatie tussen beide afdelingen ook beter op gang.

De optimalisatie van de werken-bij website is een project waar ik nu actief mee bezig ben.

Ruimte voor meer!

Ik nam de stakeholders voortdurend mee in mijn aanpak, dat zorgde voor een soepel verloop en draagvlak. Binnen enkele maanden had ik alle punten uit de QuickScan aangepakt en was er ruimte voor meer! Inmiddels ben ik bezig met het creëren van nieuwe mailings, fotografie en videocontent voor op de website om het werken bij Ruitenburg visueel te maken. Ook sluiten we samenwerkingen af met nieuwe stakeholders. In dit geval is de corebusiness onze belangrijkste stakeholder. Wij sparren regelmatig met ze om de recruitment vraagstukken bij hen te toetsen en zij toetsen het dan weer bij de ambassadeurs. Zo zorgen we ervoor dat iedereen binnen Ruitenburg weet wat de plannen zijn en welke acties recruitment inzet om personeel te werven. Ook zorgt dit ervoor dat ideeën vanuit de corebusiness besproken kunnen worden met recruitment, een echte win-win situatie!

We zorgen voor mond-tot-mond reclame over het referralprogramma binnen de verschillende vestigingen. Dit doen we door onze stakeholders en ambassadeurs actief in te zetten.

Daarnaast ben ik druk met het organiseren van ons eerste Recruitment Event voor het werven van assistent accountants, dat 29 februari 2024 op de planning staat. We hebben gekozen voor een Bring-Your-Friend variant. Hierbij nemen medewerkers van Ruitenburg een vriend mee om die kennis te laten maken met de organisatie. We richten ons hierbij echt op de corebusiness, de (assistent) accounts voor de afdelingen samenstel en audit.

Vertrouwen en vrijheid

Vanaf dag één voelde ik mij al helemaal thuis bij Ruitenburg. Dit kwam door het vertrouwen en de vrijheid om deze opdracht tot een succes te maken. Het leuke is dat deze organisatie écht met de tijd meegaat en openstaat voor (creatieve) ideeën en veranderingen. Dat maakt mijn interim opdracht hier extra leuk!

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Plan een kennismaking in